Η ΟΜΑΔΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Το μη κερδοσκοπικό οργανισμό FREE&UNION αποτελεί μια δυναμική ομάδα ατόμων που αφοσιώνεται στην προώθηση της ελευθερίας και της ένωσης στην κοινωνία μας. Με βάση τις αξίες της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης και της αειφορίας, η ομάδα μας δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς, προωθώντας την ευημερία και την αλληλεγγύη στην κοινότητα.

Οι εθελοντές μας εργάζονται με πάθος και αφοσίωση για την υλοποίηση των στόχων μας. Μέσω εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κοινωνικών ενεργειών, προσπαθούμε να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή και να προωθήσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων.

Με πίστη στη δύναμη της κοινότητας και της συνεργασίας, ο FREE&UNION στοχεύει στη δημιουργία ενός κόσμου πιο δίκαιου και αλληλέγγυου. Με τη στήριξη και τη συμμετοχή όλων, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας.