Αλλάζοντας το γκρι ενός τοίχου 170 m. στην Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Αλλατίνη.

Ζωντανέψαμε το γκρι, δημιουργώντας μια τοιχογραφία, με χρώματα που χορήγησε η KRAFT Paints από την παλέτα COLORS OF GREECE COLLECTION. Τα τρία βασικά χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι το πράσινο με ονομασία “Chartaetos” (κωδ. CG 433) , το μπλε με ονομασία “Simea” (κωδ. CG689) και το κίτρινο με ονομασία “Kanarini” (κωδ. CG 620) .

Θέλουμε έτσι να περάσουμε μηνύματα σε σχέση με την σημαντικότητα της ανακύκλωσης και τη συμβολή της στην κυκλική οικονομία. Τα οφέλη της ανακύκλωσης για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία είναι πολλαπλά. Μόνο όμως όταν αυτή γίνεται σωστά και αποτελεί τρόπο ζωής για τους πολίτες και λειτουργίας για τις επιχειρήσεις. Στις μέρες μας είναι μεγάλη ανάγκη για αλλαγή σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης.

” ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΜΕΣΩ ΠΙΟ ΟΡΘΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΉΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.”

Η τοιχογραφία υλοποιήθηκε από την FREE AND UNION και το STREET ATELIER.

Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία DRUCKFARBEN HELLAS για την συνεργασία και τα χρώματα, την εταιρεία EAST – WEST GREECE που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανακύκλωσης ρούχων και την βιομηχανία KAOUSSIS που δραστηριοποιείται στον χώρο των μηχανημάτων ανακύκλωσης. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και τον αντιδήμαρχο κύριο Νικόλαο Ζεϊμπέκη που στάθηκε αρωγός μας σε αυτήν την προσπάθεια.

Στόχος 12: Διασφαλίζουμε πρότυπα βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής

Εφαρμογή του Δεκαετούς Πλαισίου Προγραμμάτων για τα Πρότυπα Βιώσιμης Κατανάλωσης και Παραγωγής, με όλες τις χώρες να αναλαμβάνουν δράση, με τις ανεπτυγμένες να ηγούνται του εγχειρήματος αυτού, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη και τις ικανότητες των αναπτυσσόμενων χωρών.

Έως το 2030, επίτευξη της βιώσιμης διαχείρισης και της επαρκούς χρήσης των φυσικών πόρων.

Έως το 2030, μείωση, κατά το ήμισυ, των κατά κεφαλήν παραγόμενων αποβλήτων τροφίμων παγκοσμίως, σε επίπεδο λιανικού εμπορίου και καταναλωτών, καθώς και μείωση των απωλειών τροφίμων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών έπειτα από τη συγκομιδή.

Έως το 2020, επίτευξη της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των χημικών και όλων των αποβλήτων σε όλη τη διάρκεια ζωής τους, σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνηθέντα πλαίσια, και σημαντική μείωση των εκπομπών τους στον αέρα, το νερό και το έδαφος, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Έως το 2030, ουσιαστική μείωση της παραγωγής αποβλήτων μέσω της πρόληψης, της μείωσης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.

Ενθάρρυνση των εταιρειών, ιδίως των μεγάλων και υπερεθνικών, να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές και να ενσωματώσουν πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα στις εκθέσεις τους.

Προαγωγή των βιώσιμων πρακτικών δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις εθνικές πολιτικές και τις προτεραιότητες.

Έως το 2030, διασφάλιση ότι όλοι οι άνθρωποι παντού έχουν την απαραίτητη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και έναν τρόπο ζωής σε αρμονία με τη φύση.

Στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών προκειμένου να ενισχύσουν την επιστημονική και τεχνολογική τους ικανότητα, που θα τις ωθήσει προς ένα πιο βιώσιμο πρότυπο κατανάλωσης και παραγωγής.

Ανάπτυξη και χρησιμοποίηση εργαλείων παρακολούθησης του αντίκτυπου της βιώσιμης ανάπτυξης στον βιώσιμο τουρισμό, ο οποίος δημιουργεί θέσεις εργασίας και προωθεί την τοπική κουλτούρα και προϊόντα.

Εξορθολογισμός των μη αποδοτικών επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, οι οποίες ενθαρρύνουν την ανεξέλεγκτη κατανάλωση, εξαλείφοντας τις στρεβλώσεις της αγοράς, σύμφωνα με τις εθνικές περιστάσεις, και μεταξύ άλλων, μέσω της αναδιάρθρωσης της φορολογίας και της κατάργησης των επιζήμιων επιδοτήσεων, όπου υπάρχουν, ώστε να αποτυπώνονται οι αρνητικές περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες των αναπτυσσόμενων χωρών και ελαχιστοποιώντας τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στην ανάπτυξή τους με τρόπο που να προστατεύονται οι φτωχοί και οι πληγείσες κοινότητες.

Previous Post

Related Posts

NOW 4 TOMMOROW

We are driven by our passion to create a better world, and are committed to using our resources, knowledge and experience to help achieve this. We believe that by working together we can make a real difference. As such, we strive to create a community of people and organizations that share our vision and are committed to working together to make it a reality. We are committed to fostering collaboration and inspiring innovative solutions to the global challenges that our world is facing. Through a combination of research, policy analysis and advocacy, we work to create a better future for all.