Αυτό που κάνουμε

Υποστήριξη και Διασύνδεση

Η FREE&UNION υποστηρίζει ενεργά τη σημασία των δημόσιων skateparks ως ουσιώδης περιουσιακά στοιχεία της κοινότητας. Μέσω προγραμμάτων επικοινωνίας, αλληλεπιδρούμε με τις τοπικές κοινότητες, αρχές και επιχειρήσεις για να αποκτήσουμε υποστήριξη για την ανάπτυξη και βελτίωση της υποδομής για το skateboarding.

Σχεδιασμός και Κατασκευή Skatepark

Συνεργαζόμαστε με υπερήφανους και έμπειρους αρχιτέκτονες και κατασκευαστές για να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε skateparks που όχι μόνο πληρούν διεθνείς προδιαγραφές, αλλά αντικατοπτρίζουν επίσης τη μοναδική πολιτιστική ταυτότητα κάθε τοποθεσίας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ασφαλή, περιεκτικά και αισθητικά ευχάριστους χώρους για skateboarders όλων των επιπέδων δεξιοτήτων.

Εμπλέκοντας την Κοινότητα

Η FREE&UNION δίνει έμφαση στη συμμετοχή της κοινότητας. Διοργανώνουμε εκδηλώσεις, εργαστήρια και πρωτοβουλίες που προάγουν τη θετική αλληλεπίδραση, την ανάπτυξη των νέων και την περιβαλλοντική ευθύνη. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, στοχεύουμε στη δημιουργία αίσθησης ανήκειας και ενότητας μεταξύ των skateboarders και της ευρύτερης κοινότητας.

Παρέχουμε ασφαλείς χώρους μάθησης για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την υγεία.

Βοηθάμε στο να διαμορφώνουμε και ενισχύουμε τις κοινότητες μας.

Μαζί μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε.

Τώρα για ένα καλύτερο αύριο.

Όταν μιλάμε για την Ανάπτυξη Skatepark, είμαστε ενήμεροι ότι πραγματικά εννοούμε την Ανάπτυξη Δημόσιου Πάρκου με ενσωματωμένες υψηλής τεχνολογίας εγκαταστάσεις και πολλαπλές δυνατότητες για εκπαίδευση και ψυχαγωγία.

Δελτίο Ενημέρωσης

Εγγραφείτε στον μηνιαίο μας ενημερωτικό δελτίο για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα και ευκαιρίες εθελοντισμού.

Η βοήθειά σας είναι πολύ σημαντική.

Η βοήθειά σας μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ασφαλών, συμπεριλαμβανομένων και προσιτών χώρων για το skateboard, προσφέροντας έτσι στους νέους και την κοινότητα γενικότερα έναν χώρο για άσκηση, δημιουργία σχέσεων και ανάπτυξης.

Η βοήθειά σας μπορεί να ενισχύσει τις προσπάθειες μας για ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση, καθώς και τη δημιουργία δικτύων στήριξης για τους skateboarders και τις κοινότητες τους.

Συνολικά, η συνεισφορά θα μπορούσε να έχει έναν μεγάλο και θετικό αντίκτυπο στην κοινότητα του skateboard και στην προώθηση των αξιών που αντιπροσωπεύει ο οργανισμός.

Θέλετε να συμμετέχετε;

+30 2316023521

info@freeandunion.org

Σαρανταπόρου 17 Θεσσαλονίκη 54640

Ελλάδα